Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Doorstart onderzoekssamenwerking moet leiden tot betere toe-standsbeoordeling voor meer vissoorten.

vrijdag 9 juni 2017

Wageningen Marine Research (voorheen Imares), de PFA, VisNed, NVB, PO Wieringen en Stichting de Noordzee zetten de in de afgelopen jaren ontstane onderzoekssamenwerking voort. In de samenwerking worden onder meer een aantal deelprojecten opgetuigd, gericht op toestandsbeoordeling voor een aantal bestanden die nu nog gekwalificeerd worden als data limited.

Bij soorten met deze kwalificatie wordt jaarlijks ‘uit voorzorg’ een korting in de TAC voorgesteld. Dat is uiteraard zeer onwenselijk. Voor de pelagische sector wordt een Bedrijfssurvey ingevuld voor zilversmelt en voor de kottersector gaat het om Noorse kreeft in het Botney gat en Hornsrev en tarbot en griet.

Voor deze soorten wordt met behulp van bedrijfsschepen een survey opgezet. Hierbij is inbreng van de wetenschappers in dienst bij PFA en VisNed ook van groot belang, net als die van vissers zelf. Met name vanwege de kennis over het beheer van stocks en kennisverspreiding voor de vloot, waarbij social media – waarvan in de sector inmiddels veel gebruik wordt gemaakt - een belangrijke rol zullen gaan spelen.

Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke (EMFZV)-subsidieaanvraag die wordt ingediend bij de overheid.De duur van deze onderzoekssamenwerking is 3 jaar maar om bij ICES extra informatie in te kunnen dienen zal een tijdreeks van tenminste 5 jaar opgebouwd worden. De deelnemers in dit project hebben zich voor deze 5 jaar gecommitteerd. Het secretariaat van de onderzoekssamenwerking wordt gedaan door VisNed, het penvoerderschap voor het subsidieproject ligt bij de NVB.

← Overzicht