Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Nieuws overzicht

Oproep: garnalenvissers gezocht voor onderzoek vr 18 aug. 2017
NRC checkt bewering VisNed: Er zat sinds 1957 nog nooit zoveel vis in de Noordzee! vr 21 jul. 2017
Overlevingsonderzoek: bijeenkomst klankbordgroep vr 21 jul. 2017
Brexit, een volgende fase is begonnen vr 21 jul. 2017
BTS-survey binnenkort van start; 7 weken een visserman mee vr 21 jul. 2017
Noordzee gemengde visserijplan “Van de regen in de drup?” vr 21 jul. 2017
Wetenschappelijk advies basis van toekomstig beheer? vr 21 jul. 2017
VisNed en Visserijcommissie EP vinden elkaar op Brexit. Nu puls en aanlandplicht nog… vr 21 jul. 2017
MSC-certificering Hollandse garnalen naar volgende ronde vr 21 jul. 2017
Garnalenvisserij vr 21 jul. 2017
VisNed pleit voor meer daadkracht na voorzichtige reactie Van Dam op ICES-advies schol vr 21 jul. 2017
Nederlandse visserij maatschappelijk iets beter gewaardeerd vr 21 jul. 2017
EU-visserijbeheer succesvol. Aanlandplicht is overbodig vol-gens Europêche vr 21 jul. 2017
ICES presenteert methode om de toestand van de zeebodem en de invloed van visserij daarop te beoordelen vr 21 jul. 2017
Discard Action Group vraagt om actie choke-species vr 21 jul. 2017
SAFEFISHING: betere en veiligere werkomstandigheden vr 21 jul. 2017
VisNed houdt visserijbelang op de agenda in discussie over Wind op Zee vr 21 jul. 2017
Werkzaamheden Hornsea One windpark gaan nog dit jaar van start vr 21 jul. 2017
Ruil vangstquota met het Verenigd Koninkrijk vr 21 jul. 2017
Benutting visquota 2017 vr 21 jul. 2017
Overlevingsonderzoek: bijeenkomst klankbordgroep di 18 jul. 2017
NRC: bewering VisNed klopt: Er zit sinds 1957 nog nooit zoveel vis in de Noordzee... ma 17 jul. 2017
Significante vooruitgang bij het bereiken van duurzame visserij in de EU zo 16 jul. 2017
De Green Deal gaat heel concrete activiteiten laten zien vr 07 jul. 2017
Brexit: De regering van het Verenigd Koninkrijk zet eerste stap vr 07 jul. 2017
Duidelijkheid over Puls-dossier laat op zich wachten vr 07 jul. 2017
Puls: nauwelijks nadelige effecten vr 07 jul. 2017
NWWAC-bijeenkomst: Franse visserman nieuwe voorzitter van werkgroep Engels Kanaal vr 07 jul. 2017
VisNed pleit voor gezond verstandbenadering bij Stakehol-derbijeenkomst KRM vr 07 jul. 2017
Presentatie VisNed en EMK op Sail 2017 in Den Helder smaakt naar meer vr 07 jul. 2017
Controle garnalensector: kan cameratoezicht kaaipraat voorkomen? vr 07 jul. 2017
Brexit: De regering van het Verenigd Koninkrijk zet eerste stap vr 07 jul. 2017
Duidelijkheid over Puls-dossier laat op zich wachten vr 07 jul. 2017
Puls: nauwelijks nadelige effecten vr 07 jul. 2017
NWWAC-bijeenkomst: Franse visserman nieuwe voorzitter van werkgroep Engels Kanaal vr 07 jul. 2017
VisNed pleit voor gezond verstandbenadering bij Stakehol-derbijeenkomst KRM vr 07 jul. 2017
Presentatie VisNed en EMK op Sail 2017 in Den Helder smaakt naar meer vr 07 jul. 2017
Controle garnalensector: kan cameratoezicht kaaipraat voorkomen? vr 07 jul. 2017
Oproep: meld mutaties garnalenvergunningen ook bij PO vr 07 jul. 2017
Geen beheer garnalen nodig vr 07 jul. 2017
VisNed oogst lof met werkwijze op Mare Policy Day over sta-keholder¬participatie vr 07 jul. 2017
Jaarlijkse haringparty in Brussel: ”Perfect netwerk evene-ment” vr 07 jul. 2017
Duitse Visserijdagen in Bonn vr 07 jul. 2017
Voortgang RI&E voor kottersector vr 07 jul. 2017
Nog geen nieuwe zoneringen door nieuw Vibeg-akkoord. Rottum I Oost wel gedeeltelijk opengesteld. vr 07 jul. 2017
LET OP: stuur uw logboek en verkoopberichten op het juiste moment! vr 07 jul. 2017
Uitstel uitspraak door Raad van State inzake windparken. vr 07 jul. 2017
Benutting visquota 2017 - Viris Overzicht vr 07 jul. 2017
Bijruil Noorse kreeft vr 07 jul. 2017
Nog nooit zat er zoveel schol in de Noordzee. Dus mogen vissers 35% minder schol vangen. vr 30 jun. 2017
ICES-adviezen 2018; Wie het begrijpt mag het zeggen… vr 30 jun. 2017
Subsidie innovatieprojecten rendementsverbetering visserij 2017 vr 30 jun. 2017
Benutting visquota 2017 vr 30 jun. 2017
Openstelling Oostelijk deel Rottum I do 29 jun. 2017
MARE beleidsdag over dilemma’s van stakeholder participatie do 29 jun. 2017
VisNed-initiatief voor bijeenkomst over pulsvisserij in Europees Parlement succesvol vr 23 jun. 2017
VisNed naar Raad van State over gebiedssluitingen vr 23 jun. 2017
Spanning tussen Industrie en NGO’s vr 23 jun. 2017
De contouren van Brexit voor visserij worden zorgelijker vr 23 jun. 2017
Brief Staatssecretaris aan Tweede Kamer weinig ambitieus vr 23 jun. 2017
VisNed wordt lid van VNO-NCW vr 23 jun. 2017
Uitbreiding registratie aanlandplicht 2017 vr 23 jun. 2017
VisNed: ‘hakken uit het zand’ bij discussie over windenergie op zee vr 23 jun. 2017
Visserij betrokken bij bestrijden olieramp op Waddenzee vr 23 jun. 2017
VisWad proces dreigt aan de grond te lopen vr 23 jun. 2017
Succesvol BENTHIS project onderzoek bodemberoering vr 23 jun. 2017
Meld je nu aan voor bijeenkomst overlevingsonderzoek in Yerseke op 7 juli vr 23 jun. 2017
De toekomst van de Noordzee: van voedselvoorziening naar energiecentrale vr 23 jun. 2017
Studenten onderzoeken effect rockberms op sleeptuigen en an-dersom vr 23 jun. 2017
PAP-regeling schol vr 23 jun. 2017
Overzicht uitputting zeedagenbeleid 2017-2018 vr 23 jun. 2017
Benutting visquota 2017 vr 23 jun. 2017
VisNed en Peter van Dalen bezoeken Ledenvergadering van PO Delta Zuid op 10 juni vr 09 jun. 2017
Doorstart onderzoekssamenwerking moet leiden tot betere toe-standsbeoordeling voor meer vissoorten. vr 09 jun. 2017
Pim Visser benoemt speerpunten visserij bij nieuwe Brexit- commissie in Tweede kamer vr 09 jun. 2017
Sector zet in op Big Six als basis voor nieuw beheerplan ge-mengde Noordzeevisserij vr 09 jun. 2017
Nieuw Noordzee Kust Akkoord kent alleen maar winnaars vr 09 jun. 2017
Gezamenlijk werken aan uitvoerbaar visserijbeleid in 2019: op zoek naar ‘rek en ruimte’ vr 09 jun. 2017
Pim Visser lobbyt in Brussel. Hoe werkt dat? En wat levert dat op? vr 09 jun. 2017
VisNed pleit voor integratie en meervoudig ruimtegebruik bij Ronde Tafelbijeenkomst zout water vr 09 jun. 2017
Vergelijkend onderzoek naar effecten van boomkor en puls op de zeebodem van start vr 09 jun. 2017
Slimmeriken aan de haal met ‘bijvangst’ vr 09 jun. 2017
VisNed naar Raad van State om windparken vr 09 jun. 2017
Wijziging Technische Maatregelen Skagerrak vr 09 jun. 2017
Sectorgegevens over rog-discards erg waardevol binnen de elasmobranchen werkgroep van ICES vr 09 jun. 2017
EU-visserijcontroles: informatie uit 4 lidstaten is onvoldoende voor hele EU vr 09 jun. 2017
Onontplofte explosieven in Hornsea One gebied vr 09 jun. 2017
Bericht van Brancheorganisatie Garnalen: vr 09 jun. 2017
VIRIS-overzicht 2017 vr 09 jun. 2017
Akkoord voor evenwicht visserij en natuurbescherming langs Noordzeekust wo 31 mei 2017
EU -visserijcontroles: meer inspanningen nodig, aldus controleurs di 30 mei 2017
Aanlandplicht moet over boord di 30 mei 2017
Oproep: VisNed zoekt pulskotter voor onderzoek vergelijkend vissen vr 26 mei 2017
Bestuur VisNed maakt extra geld vrij voor strijd om behoud puls vr 26 mei 2017
Scheveningengroep stemt in met uitstel Schol vr 26 mei 2017
Noordzee-Adviesraad: focus op werkbare aanlandplicht vr 26 mei 2017
EUFA lanceert heldere website over ingewikkelde Brexit vr 26 mei 2017
Brexit; de Britse visserij wil een mega deal vr 26 mei 2017
EMK-manifestatie in Brussel vr 26 mei 2017
Natura2000 maatregelen in Sylt een stap dichter bij vr 26 mei 2017

Welkom bij VisNed

VisNed is de spreekbuis van de Nederlandse kottervissers. Gezamenlijk voeren de producentenorganisaties uit Urk, Zuidwest- en Noord Nederland landelijk beleid op de werkvelden Visserijbeleid, Ruimtelijke Ordening, Markt en duurzaamheid en Technische zaken.


  Aanmelden Nieuwsbrief ?

  Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen ? Klik hier om een
  berichtje te sturen naar het secretariaat van VisNed en u
  wordt direct toegevoegd aan de verzendlijst.


UK 33