Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Nieuws overzicht

Sterk optreden Minister Schouten op Visserijraad vr 15 dec. 2017
Uitreiking MSC-certificaat voor garnalenvisserij vr 15 dec. 2017
European Fisheries Alliance (EUFA) pro-actief in fase 2 Brexit vr 15 dec. 2017
Puls: de spanning stijgt! vr 15 dec. 2017
Europêche blijft ondanks Brexit Brussels platform voor belangenbehartiging vr 15 dec. 2017
Meer geld nodig voor onderzoek garnalenvisserij vr 15 dec. 2017
VisNed verhuisd naar Zoetermeer vr 15 dec. 2017
Verhouding visserij versus NGO-inzet in Brussel 1 op 10 vr 15 dec. 2017
Branche RI&E voor kotters nadert voltooiing vr 15 dec. 2017
Tarbot-Griet-regeling verruimd vr 15 dec. 2017
Ruil Noorse kreeft vr 15 dec. 2017
Benutting visquota 2017 vr 15 dec. 2017
Visserijraad quota 2018; tevredenheid overheerst wo 13 dec. 2017
Nieuw plan voor duurzaam beheer Noordzeevisserij vr 08 dec. 2017
VisNed: met uitkomst EU-Noorwegen kunnen we verder vr 01 dec. 2017
Minister Schouten maakt kennis met visserijsector vr 01 dec. 2017
Constructief overleg met LNV ter voorbereiding op EU-Noorwegen en Visserijraad vr 01 dec. 2017
Hoe werkt de besluitvorming rond pulsvisserij? vr 01 dec. 2017
Brexit veel vragen, veel onduidelijkheid, de klok tikt…. vr 01 dec. 2017
Zeebaars blijft zorgenkindje vr 01 dec. 2017
Maanlander maakt vergelijking tussen pulstuig en Noordzeestorm mogelijk vr 01 dec. 2017
Blijven we ook in de toekomst vissen in de Waddenzee? vr 01 dec. 2017
Hoe verdelen we ruimte op zee? vr 01 dec. 2017
MSC-certificering garnalenvisserij bijna rond vr 01 dec. 2017
PAP-regeling schol tot eind dit jaar verlengd vr 01 dec. 2017
Benutting visquota 2017 vr 01 dec. 2017
ICES-studie: TAC voor tarbot en griet kan flink omhoog! vr 17 nov. 2017
ICES past belangrijke vangstadviezen aan vr 17 nov. 2017
VisNed legt belangrijke aandachtpunten visserij aan Minister Schouten voor vr 17 nov. 2017
Werkbaar compromis Pulsvisserij in de maak in Brussel vr 17 nov. 2017
Puls dialoog in Londen met positief resultaat vr 17 nov. 2017
TV-aandacht voor Brexit effecten Texelse visserij vr 17 nov. 2017
Uitvoeringsagenda Aanlandplicht onder steeds meer tijdsdruk vr 17 nov. 2017
Aanlandplicht; wat met chokespecies en Brexit? vr 17 nov. 2017
Workshop over Aanlandplicht; herhaling van zetten vr 17 nov. 2017
Workshop over Europese Controleverordening vr 17 nov. 2017
BTW wijziging voor Wadden- en kustvissers jaar later vr 17 nov. 2017
Plannen voor acties in Green Deal Visserij gepresenteerd tijdens OSPAR-werksessie vr 17 nov. 2017
Communicatie kabel NorSeaCom1 beschadigd vr 17 nov. 2017
Nog meer Italianen aan Nederlandse Schol vr 17 nov. 2017
Uitfasering oude ERS-versies E – logboek vr 17 nov. 2017
Werkzaamheden Hornsea One Windpark vr 17 nov. 2017
Benutting visquota 2017 vr 17 nov. 2017
ICES komt met aangepast advies voor schol en tong vr 03 nov. 2017
‘Fake-news’ van WNF en CBS over bodemberoering vr 03 nov. 2017
Brexit-journaal: de drie ‘highlights’ van deze week vr 03 nov. 2017
Aanlandplicht in de Garnalenvisserij: is het tij te keren? vr 03 nov. 2017
VisNed-onderzoek: 60% overleving van stekelrog vr 03 nov. 2017
VisNed leert wijze les na ongelijk in Natura2000- pro-cedure vr 03 nov. 2017
vr 03 nov. 2017
Europese impasse bedreigt besluitvorming over Techni-sche Maatregelen vr 03 nov. 2017
LNV-minister Carola Schouten komt naar de Landelijke innovatiedag Vis- en Aquacultuur. vr 03 nov. 2017
Oproep aan garnalenvissers met proces-verbaal NVWA vr 03 nov. 2017
ILT overleg over praktische zaken en functioneren KIWA vr 03 nov. 2017
Veiligheid: nooit genoeg aandacht! vr 03 nov. 2017
Jaarvergadering Visserijvereniging Zuidwest: Endosco-pisch onderzoek belangrijk preventiemiddel vr 03 nov. 2017
Hoe ziet het nautisch onderwijs er in 2022 uit? vr 03 nov. 2017
Sportvisserij en NetVISwerk: beter goede buren dan verre vrienden vr 03 nov. 2017
“Vissers voor een Schone Zee” moeten Green Deal beter laten werken vr 03 nov. 2017
Franse N2000 proces boekt nauwelijks vooruitgang vr 03 nov. 2017
VisNed aan de slag met softwaretool voor bodemimpact vr 03 nov. 2017
PAP-regeling schol verlengd vr 03 nov. 2017
Benutting visquota 2017 vr 03 nov. 2017
VisNed heet nieuwe minister van harte welkom vr 20 okt. 2017
Vijf sterke punten in het regeerakkoord! vr 20 okt. 2017
Brexit: race naar de afgrond vr 20 okt. 2017
Demersale Werkgroep NSAC: hoe in vredesnaam verder met de aanlandplicht? vr 20 okt. 2017
Britse minister van Visserij: “I want a clear Brexit with a soft landing” vr 20 okt. 2017
Ongefundeerde aanvallen op pulsvisserij blijven helaas beter hangen dan de feiten vr 20 okt. 2017
VisNed schakelt VNO-NCW in voor behoud BTW-nultarief voor garnalenvisserij vr 20 okt. 2017
Markt Adviesraad zet in op opslaan van vis in ijswater vr 20 okt. 2017
Afslagen en PO’s maken stappen op weg naar eigen con-trolesysteem vr 20 okt. 2017
Uitnodiging Landelijke Innovatiedag vis- en schaal- & schelpdier-sector vr 20 okt. 2017
Deel Natura2000 Rottum Oost opnieuw gesloten vr 20 okt. 2017
Aanpassing regeling aanvoer rog vr 20 okt. 2017
Sectorgegevens over aanvoer en samenstelling rog-discards belangrijk voor discussie over kwetsbare soorten vr 20 okt. 2017
SUMARiS project: wellicht bijdrage aan chokespeciesdis-cussie vr 20 okt. 2017
Overzicht uitputting zeedagenbeleid 2017-2018 vr 20 okt. 2017
Benutting visquota 2017 vr 20 okt. 2017
VisNed verheugd: Nieuwe regering heeft oog voor visserijsector di 10 okt. 2017
VisNed afgelopen weken super actief in Brussel vr 06 okt. 2017
VisNed zoekt internationale dialoog over Pulsvisserij vr 06 okt. 2017
Radicale Franse NGO opent frontale aanval op pulsvisserij vr 06 okt. 2017
Dagkoersen en gokkende politici zorgen voor meer onze-kerheid bij Brexitproces vr 06 okt. 2017
Jurgen Batsleer van VisNed naar Wageningen Marine Re-search vr 06 okt. 2017
Minister Kamp van EZ pleit voor demping korting schol-TAC 2018 vr 06 okt. 2017
Eurocommissaris Karmenu Vella spreekt steun uit voor pulsvisserij vr 06 okt. 2017
Europese Associatie van Producentenorganisatie: zoek-tocht naar sterke toekomstbestendige organisatie vr 06 okt. 2017
Verenigd Koninkrijk en Noorwegen zoeken innige samen-werking vr 06 okt. 2017
Our Ocean Conferentie legt vinger op zere plek vr 06 okt. 2017
VisNed pleit ervoor PAP’s gelijk te laten lopen met andere peildata vr 06 okt. 2017
VisNed roept op tot integraal denken over de drie E’s: Energie, Eiwit en Ecologie vr 06 okt. 2017
Sectorraad maakt zich hard voor aanpassen voorstel I en M over nieuwe bemanningsvoorschriften vr 06 okt. 2017
Voortgang RI&E voor kotters vr 06 okt. 2017
Onderzoeksprogramma garnalenvisserij eindelijk van start? vr 06 okt. 2017
Buitenlandse opvarenden, wat betekent dit juridisch? vr 06 okt. 2017
Nieuwe wijziging Vibeg gebied Rottum I Oost op komst vr 06 okt. 2017
PAP-regeling schol wordt verhoogd vr 06 okt. 2017
Benutting visquota 2017 vr 06 okt. 2017
VisNed stelt wetenschappers nieuwe vragen om beperking vangstmogelijkheden in 2018 af te wenden vr 22 sep. 2017

Welkom bij VisNed

VisNed is de spreekbuis van de Nederlandse kottervissers. Gezamenlijk voeren de producentenorganisaties uit Urk, Zuidwest- en Noord Nederland landelijk beleid op de werkvelden Visserijbeleid, Ruimtelijke Ordening, Markt en duurzaamheid en Technische zaken.


  Aanmelden Nieuwsbrief ?

  Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen ? Klik hier om een
  berichtje te sturen naar het secretariaat van VisNed en u
  wordt direct toegevoegd aan de verzendlijst.


UK 33